Videre i livet

Kort & godt

  • Individuelle samtaler
  • Gruppeforløb
  • Fysisk træning
  • Mindfulness
  • Praktik
Working together.

Forløb for psykisk traumeramte borgere (herunder PTSD)

Norgus APS tilbyder et forløb for psykisk traumeramte borgeren (herunder PTSD). Målet er at borgerne efter endt forløb kommer videre i ordinært job, løntilskud, uddannelse eller en erhvervsevne afklaring beskrevet i en udvidet progressionsrapport, som understøtter Rehabiliteringsteamet i at kunne træffe en endelig afgørelse. Gennem individuel – og gruppebaseret psykoedukation, mindfulness og fysisk aktivitet hjælpes den traumeramte borger til at mestre dagligdagen og arbejdslivet, som tilkobles via praktikforløb. Forløbet varer 18-21 uger med mulighed for forlænges.

Målgruppe

Aktivitets – og jobparate borgere med erhvervet psykisk traume, der har ændret deres tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor traumet er den væsentligste grund til at borgeren ikke er på arbejdsmarkedet. Derudover kan der være andre diagnoser eller fysiske begrænsninger i bevægeapparatet. Der kan være et aktivt misbrug, så længe det ikke står i vejen for arbejdsmarkedet. Men det er et krav, at borgerne taler og forstår dansk, så de kan profitere af undervisningen.

Visitation

Visitation sker ved henvendelse til Norgus konsulent. Første samtale kan foregå på jobcenteret.

Hvad er et traume?

Hent vores guide til at spotte et traume og bliv klogere på emnet.

Download “Guide – Hvad er et traume og hvad er PTSD”

Individuelle samtaler

Borgerne, der tilknyttes projektet, får som minimum 8 individuelle samtaler med den projektleder, som de er tilknyttet. I samtalerne arbejdes der ud fra et holistisk menneskesyn med relations dannelse, motivation, mestringsstrategier, psykoedukation, afklaring af realkompetencer, samt vejledning omkring job og uddannelse mv.

Gruppesamtaler

Én gang ugentligt deltager den traumeramte borger i gruppeforløb. Her er formålet, at borgeren under professionel vejledning, samt fælles samtaler og erfaringsudveksling, bliver bedre til – og får flere værktøjer til at mestre hverdagen og arbejdslivet. Der etableres fire hold i alt i forløbet over to år. Borgerne tilknyttes det hold der er kortest i forløbet og vi bestræber os på samlede grupper til opstart.

Praktik & Job

Som en ramme for at eksponere traumet (herunder angsten) tilbydes virksomhedspraktik sideløbende med gruppeforløbet. Der laves en praktikplan med delmål og langsigtede mål samt muligheden for lønnede timer og job. Projektlederen følger tæt op på praktikforløbet, kommer til opfølgende samtaler på praktikstedet mindst hver 3. uge, tilpasser arbejdspladsen til borgerens behov og sørger for at klæde arbejdsgiveren på til at modtage borgeren.

Aktivitetstilbud

Ydermere tilbydes i forløbet følgende aktiviteter:

  • Mindfulness i mindre grupper.
  • Fysisk træning tilpasset den enkelte borger.

Progressionsmåling

Forløbet afsluttes med en udvidet progressionsrapport, som har tyngde til at kunne bruges som dokumentation for det rehabiliterende team i jobcenteret, hvis borgeren ikke kan rekrutteres til job eller komme i uddannelse. Projektlederen deltager gerne, hvis borgerens sag skal forelægges rehabiliteringsteamet.

Faglighed og samarbejdspartnere

Norgus Projektledernes faglige baggrund

Alle konsulenter er uddannet i Den Motiverende Samtale og har som minimum gennemgået Psykiatrivejlederuddannel-sen hos Psykiatrifonden eller har anden faglig opkvalificering indenfor psykologi, kognitiv terapi eller traumeforløsning. Derudover er alle konsulenter uddannet fra Dispuk i narrativ traumeterapi. Projektlederne superviseres løbende af en psykolog, herunder sparring på konkret sager.

Projektet bygger på:
(PET) Prolonged Exposed Therapy, Narrativ metode og Kognitive metode
Støttet af STAR
Forløbet er et 2-årigt non-profit udviklingsprojekt, støttet af midler fra STAR. Projektet er et samarbejde med forskellige interesseorganisationer, som arbejder med traumeramte borgere.
Samarbejdspartnere:
  • Dignity, Dansk Flygtningehjælp og Veterancentret
  • Jobcentre i projektet: Albertslund, Brøndby, København, Glostrup, Greve og Høje Tåstrup.

Kontakt

For yderligere information kontakt:

Projektleder Cathrine Gustafsson
Projektleder Hasse Norbye
Projektleder Ivan Raphael