Tilbage på arbejde

Udviklingsforløb for stress, angst og depressionsramte

Kort & godt

Norgus tilbyder forløbet ”tilbage på arbejde” for stress, angst og depressionsramte medlemmer (herunder erhvervede psykiske traumer). Målet er, at medlemmet efter endt forløb kommer tilbage på arbejde eller videre i andet job – eller uddannelse.
Med gruppebaseret psykoedukation, mindfulness og fysisk aktivitet hjælpes det stressramte medlem til at mestre dagligdagen og arbejdslivet igen. Forløbet varer 8 uger, med mulighed for forlænges.

Business professionals at work

Målgruppe

Mennesker med stress, angst og depression, hvor de psykiske udfordringer er den væsentligste grund til at medlemmet ikke er på arbejdsmarkedet. Derudover kan den psykiske tilstand være medvirkende årsag til fysiske begrænsninger i bevægeapparatet. Dette bidrager alt sammen til, at der bliver længere vej tilbage i jobbet, og at deltagelse i forløbet er relevant.

Gruppeforløb

Forløbet består af 8 ugers intens undervisning, hvor der arbejdes med forskellige tilgange. Undervisningen foregår to gange ugentligt, og der skabes sammenhæng imellem krop og psyke. Undervisningen er baseret på en narrativ og kognitiv tilgang. Vi er meget bevidste om, at angst, stress og depression skyldes mere end blot et arbejdsmiljø, og derfor ser vi på det hele menneske i vores forløb. Symbiosen mellem psykoedukation og mindfulness skaber fundamentet for motivation, mestringsstrategier, psykisk robusthed og evnen til at vende tilbage til arbejdspladsen og familien. Holdene skal minimum være på 6 deltagere, for at vi kan opnå gode resultater. Derfor bestræber vi os på samlede grupper til opstart.

Psykoedukation

Den ene undervisningsgang består af psykoedukation, gruppe øvelser og indsigt i egne styrker og begrænsninger. Der undervises ligeledes i konkrete værktøjer til at håndtere problemstillingerne i hverdagen. Der er daglige øvelser, som afprøves hjemme. Formålet er, at medlemmet under professionel vejledning, samt fælles samtaler og erfaringsudveksling, bliver bedre til at mestre hverdagen og arbejdslivet.

Mindfulness

Den anden ugentlige undervisnings dag består af det vi kalder ”en mindful dag”. Denne dag handler om at skabe ro i nervesystemet igen. Det er vigtigt at mestre dette, hvis man er ramt af stress, angst eller depression. Vi arbejder med flere forskellige metoder. En mindfuld dag består af mindfulness og yin yoga. Mindfulness er både i traditionel forstand, men foregår også i naturen på gåture med refleksionskort. Symbiosen mellem psykoedukation og mindfulness skaber fundamentet for motivation, mestringsstrategier, psykisk robusthed og evnen til at vende tilbage til arbejdspladsen og familien.

Progressionsmåling

Vi laver progressionsmåling af det enkelte medlems udvikling og oplevelse af egen udvikling, ved en før og efter måling. Vi leverer en kort tilbagemelding på resultaterne til jer.

Faglighed og samarbejdspartnere

Projektledernes faglige baggrund

Alle konsulenter er kandidat uddannede, og har minimum 6 års arbejdserfaring med psykiske udfordringer og beskæftigelse. Alle er uddannet narrative traumebehandlere hos Dispuk og efteruddannet i den motiverende samtale. Derudover er vi uddannede coaches, mindfulness instruktører, yin yoga instruktører, Psykiatrivejledere eller har anden faglig opkvalificering indenfor psykologi, kognitiv terapi eller traumeforløsning. Projektlederne superviseres løbende af en psykolog, herunder sparring på konkret sager.

Tidligere forløb

”Tilbage på arbejde” er, ud over vores faglige fundament, baseret på viden opnået via to forskellige, 2-årige, non profit udviklingsprojekter, støttet af midler fra STAR. ”Psykisk sårbare unge” for unge med angst, stress og depression samt ”Videre i Livet”, for psykiske traumatiserede.

Netværk

Norgus samarbejde med forskellige interesseorganisationer, et stort virksomhedsnetværk og 9 jobcentre.

Two young businesswomen consulting at meeting

Tilkøb

Efterværn:
1-1 kontakt efter behov

Arbejdsmarkedsrettet forløb:
Til forløbet kan der tilkøbes yderligere tiltag til at skabe relation til arbejdsmarkedet, i tilfælde af at medlemmet har mistet sit arbejde. Dette foregår i form af individuelt tilrettelagt praktikforløb på arbejdsmarked.

Rundbordssamtaler:
Vi deltager i relevante samtaler på arbejdspladsen, jobcentret og/eller hos jer, hvis det vurderes relevant.

Kontakt

For yderligere information kontakt:

Projektleder Cathrine Gustafsson
Projektleder Hasse Norbye
Projektleder Ivan Raphael