Til dig, der er henvist

Job, uddannelse og afklaring af erhvervsevne til psykiske traumatiserede (herunder PTSD)

Dette er et projekt, hvor vi sammen arbejder ud fra dine realistiske ønsker og drømme for arbejde eller uddannelse.

Målet er, at du kommer i job eller uddannelse. Forløbet vil indeholde individuelle samtaler, gruppeforløb og virksomhedspraktik. Vi sikrer, at praktikstedet er godt informeret om dine udfordringer, så du fra første dag mærker, at du er på vej Videre i Livet. Du lærer at håndtere dine udfordringer – også på arbejdspladsen.

Derudover vil du gennem træning, mindfulness og gruppeundervisning sænke dit stress – og angstniveau. Du vil lære at mestre din hverdag, så du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet med et større overskud end du havde før.

Hvis det viser sig at du ikke kan arbejde eller komme i uddannelse, vil vi i samarbejde med din sagsbehandler hjælpe dig videre, så du får en afklaring af din situation.

Forløbet varer 19-21 uger og du har mulighed for at være der længere, hvis det er det rigtige for dig.

Målgruppe

Du er i målgruppen, når du og din sagsbehandler vurderer at du – med den rette støtte – kan opnå at være i praktik, og møde til samtaler og undervisning hos Norgus. Du må gerne have et håb om at komme tilbage i job eller uddannelse, når projektet er afsluttet, og du har lært at håndtere de udfordringer, som dit traume giver dig.

Individuelle samtaler

Du bliver tilknyttet en fast projektleder, hvor du har en ugentlig individuel samtale. Her arbejder I målrettet sammen imod at opnå dine realistiske ønsker for uddannelse eller arbejde og bedre din psykiske situation.

Gruppesamtaler

Når du er klar deltager du en gang ugentligt i gruppeundervisning. Her arbejdes med deltagernes mentale barrierer under professionel vejledning samt fælles samtaler og erfaringsudveksling omkring udfordringer i hverdagen. Gruppeforløbet er særligt tilrettelagt for dig med psykisk traume, herunder PTSD og andre diagnoser. Det du skal lære i gruppen er at forstå det, der sker i dig, og lære hvordan du håndterer dine udfordringer, så du kan sænke dit indre stress niveau.

VIRKSOMHEDSPRAKTIK​

Gennem virksomhedspraktik afklares det i praksis om det er job eller uddannelse, der er det rigtige for dig. Under hele praktikken er du i tæt kontakt med din faste projektleder, som også kommer og besøger dig på praktikstedet mindst hver 3. uge. Vi sikrer os at praktikstedet har forståelse for – og er rummelige i forhold til dine behov. Det er vigtigt, at du føler dig godt tilpas!
Carpenter or woodworker working with a chisel
Working on computer

YDERLIGERE AKTIVITETSTILBUD​

Der er mulighed for at lave et individuelt tilrettelagt tilbud, som der passer til dig. Det er planen, at du skal deltage i fysisk træning og mindfulness i det omfang det giver mening for netop dig. Her vil du også få redskaber til at opleve mere ro, kontrollerer dine tanker og skabe mere overskud rent mentalt.

Rapportering til jobcentret

Under projektet har vi kontakt til din sagsbehandler om hvordan det går med dig i forløbet. Ved forløbets afslutning skriver din projektleder en grundig rapport til din sagsbehandler om hele dig, så din sag kan blive afklaret, hvis det er aftalen.

I dette projekt samarbejder Norgus med:
  • Dignity
  • Dansk Veterancenter
  • Dansk flygtningehjælp
  • Jobcenter Greve
  • Jobcenter Albertslund
  • Jobcenter København
  • Jobcenter Tåstrup

Kontakt

For yderligere information kontakt:

Projektleder Cathrine Gustafsson
Projektleder Hasse Norbye
Projektleder Ivan Raphael