OM os

Norgus Projektledernes faglige baggrund

Alle konsulenter er uddannet i Den Motiverende Samtale og har som minimum gennemgået Psykiatrivejlederud-dannelsen hos Psykiatrifonden eller har anden faglig op-kvalificering indenfor psykologi, kognitiv terapi eller traumeforløsning. Derudover er alle konsulenter uddannet fra Dispuk i narrativ traumeterapi. Projektlederne supervise-res løbende af en psykolog, herunder sparring på konkret sager. Alle konsulenter har minimum 15 års erfaring hver i arbejdet med at understøtte forandringsprocesser hos mennesker. De kommer fra job som HR-konsulenter, sociale projektledere og konsulenter. Vi er alle oprindelig uddannet akademikere

Projektleder Cathrine Gustafsson
Projektleder Hasse Norbye
Projektleder Ivan Raphael