Hjemmemestring

Vurdering af hjemmemestring

Norgus tilbyder hjemmemestrings forløb for syge borgere. Formålet med forløbet er, at hjælpe meget syge og udsatte mennesker med en funktionsbeskrivelse i eget hjem, som kan bruges til at vurdere den enkeltes funktionsniveau.

Der findes desværre en lille gruppe mennesker, som er så dårlige af fysiske, psykiske, sociale årsager eller en kombination heraf, at de ikke er i stand til at bevæge sig ud i det omkringliggende samfund. Når dette er tilfældet, er det derfor ikke muligt, at afklare deres arbejdsevne via en virksomhedspraktik. For den gruppe af borgere kan det være nødvendigt at besøge borgerne i eget hjem med henblik på at beskrive deres funktionsniveau så grundigt, at sagen kan forelægges det rehabiliterende team uden brug af erhvervspraktik.

Kort & godt

Close up of man vacuum cleaning the carpet

Målgruppe

Forløbet er udelukkende for aktivitetsparate borgere, der skal have afklaret deres arbejdsevne, men som er så dårlige, at de ikke kan deltage i et almindeligt afklaringsforløb med tilknyttet virksomhedspraktik.

Hvad beskrives i rapporten

Forløbet består af en grundig beskrivelse af borgerens hverdagsmestring. Hvor meget klare de selv, hvad får de hjælp til og hvordan løser de hverdagens små og
store udfordringer? Derudover beskrives borgerens sociale forhold og muligheder for støtte i hverdagen.

Ydermere består forløbet af en afprøvning af forskellige hverdagsopgaver i hjemmet. Her observerer konsulenten fra Norgus, hvordan borgeren klarer konkrete opgaver i hjemmet. Det kan eksempelvis være, at Norgus konsulenten lader borgeren gøre rent i eget hjem, lave mad, vasker tøj eller går ned med borgeren og handler for at tjekke deres funktionsniveau.

Young girl working at home office at the table

Kontakt

For yderligere information kontakt:

Projektleder Cathrine Gustafsson
Projektleder Hasse Norbye
Projektleder Ivan Raphael