Efterværn

Fastholdelse og støtte til udsatte borgere

Norgus tilbyder efterværn til borgere, som har afsluttet andre forløb hos Norgus, men stadig har brug for fastholdelse af progression, job eller uddannelse.

Hensigten er, at forankre medarbejderen i jobbet, uddannelsen eller den opnåede progression således at denne forbliver i stand til at overskue både job og hverdag. Mange der vender tilbage i job møder en broget virkelighed, som kan være svær at håndtere, når de også kæmper med traumer, PTSD, angst, stress eller depression. Her kan det hjælpe at have en, som kan støtte en i hverdagen. Det essentielle er, at borgeren kender konsulenten fra forløbet de har været i hos Norgus, og derfor er tryg ved at have konsulenten som sin støtte. Forløbet er helt individuelt tilrettelagt og stoppes, når borgeren er selvkørende, efter aftale med sagsbehandleren.

Kort & godt

Målgruppe

Alle borgere, der i kortere eller længere tid har stået udenfor arbejdsmarkedet kan opleve stort pres ved at vende tilbage. En dagligdag uden nogen af vende arbejdslivets udfordringer med er velkendt for mange. Men mennesker med PTSD eller andre traumer kan have ekstra udfordringer, som gør det svært at fastholde jobbet, selvom arbejdsgiveren har taget i mod dem med åbne arme. I Norgus ser vi det derfor som vores mission ikke bare at hjælpe mennesker med traumer og PTSD, men også hjælpe dem med, at blive fast forankret i jobbet, når de vender tilbage fra sygemelding og behandling. Det handler om, at inkorporere de værktøjer i arbejdslivet, som man har lært i forløbet hos os. Efterværn handler om, at finde den nødvendige støtte med en konsulent, som forstår borgerens skånebehov og udfordringer, men samtidigt formår at integrere det på arbejdspladsen. Derfor er målgruppen alle borgere, der har været tilknyttet forløb hos Norgus, og som har brug for fastholdelse og ekstra støtte efterfølgende.

Arbejdsgiveren

Det handler om, at klæde arbejdsgiveren på til opgaven. I Norgus oplever vi, at arbejdsgivere generelt er interesserede i at lære mere om borgernes problemstillinger. Derfor har vi ikke svært ved at klæde arbejdsgiveren på til opgaven. Det handler om at få præciseret skånehensyn og generelle vilkår, som til sammen gør succesen på arbejdspladsen. Arbejdet er vigtigt, fordi det hjælper den enkelte til at blive forstået på jobbet. Det handler om en rummelighed og en generel forståelse, som den enkelte kan være i. Det handler ikke bare om at mindske stress og angst. Det handler også om, at forstå hvorfor medarbejderen reagerer som de gør.

Derudover deltager vi gerne i fælles møder med borgeren og arbejdspladsen, for at sikre, at eventuelle problemstillinger bliver løst løbende, så relationen kan bevares.

Norgus Projektledernes faglige baggrund

Alle konsulenter er uddannet i Den Motiverende Samtale og har som minimum gennemgået Psykiatrivejlederuddannelsen hos Psykiatrifonden eller har anden faglig opkvalificering indenfor psykologi, kognitiv terapi eller traumeforløsning. Derudover er alle konsulenter uddannet fra Dispuk i narrativ traumeterapi. Projektlederne superviseres løbende af en psykolog, herunder sparring på konkret sager. Alle konsulenter har minimum 15 års erfaring hver i arbejdet med at understøtte forandringsprocesser hos mennesker. De kommer fra job som HR-konsulenter, sociale projektledere og konsulenter. Vi er alle oprindelig uddannet akademikere

Kontakt

For yderligere information kontakt:

Projektleder Cathrine Gustafsson
Projektleder Hasse Norbye
Projektleder Ivan Raphael