Afklaringsforløb

Afklaring af arbejdsevne

Kort & godt

Afklaringsforløbet er et individuelt, håndholdt og virksomhedsrettet forløb. Med individuelt og håndholdt mener vi, at et forløb altid tilpasses den enkelte borgers potentiale og udfordringer på arbejdsmarkedet. Det betyder, at vi i samarbejde med borgeren arbejder med de udfordringer, der er en hindring i forhold til arbejdsmarkedet. Uanset om de hindringer der er for borgeren er af fysisk, psykisk eller social karakter, arbejder vi med disse sideløbende med den virksomhedsrettede del af forløbet.

Formålet er, at hjælpe borgere med at få en endelig afklaring på deres arbejdsevne. Ofte er det borgere, der befinder sig i en situation, hvor deres lidelse er kroniske og alle behandlingsmuligheder er udtømte. I den situation er det ikke muligt at vende tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.

Forløbet består af individuelle samtaler samt en længerevarende praktik (minimum 3 måneder). I Norgus følger vi opgaven til dørs. Det vil sige, at vi afslutter forløbet med en fyldestgørende rapport, der beskriver borgerens samlede funktionsniveau. Vi ser på hele borgerens liv, da privatliv og arbejdsliv

ikke kan adskilles i den samlede vurdering af arbejdsevnen. Herefter gennemgår vi rapporten med borgeren, og hvis det er muligt deltager vi ved mødet med det rehabiliterende team, så borgeren følges til dørs i forløbet af vores konsulenter.

Praktikforløbet

I Norgus har vi et stort netværk af arbejdsgivere, der er interesserede i hjælpe mennesker tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor har vi ikke svært ved at finde relevante praktikpladser til borgeren. Vi gør os umage i forhold til at finde det rigtige match mellem praktik og borger. Derfor stræber vi efter, at iværksætte praktikker, som understøtter borgerens interesser. Vi har erfaring med at dette giver det bedste resultat. Ydermere har vi mange års erfaring med at definere skånehensyn samt forhandle vilkår med arbejdspladser, således at både borgeren og arbejdsgiveren er helt klar over hvilke betingelser der gælder. Hvis det er muligt, forsøger vi altid, at hjælpe borgeren med at opnå lønnede timer eller fleksjob efter endt praktikforløb.

Konsulenten fra Norgus gør en indsats for at klæde arbejdsgiveren på til at tage imod en borger med komplekse lidelser inden praktikken starter. Under selve praktikforløbet har vi løbende opfølgende ude på praktikstedet (minimum hver 3. uge), hvor vi justerer i arbejdstid og opgaver efter behov. Dette sikrer den optimale afprøvelse af borgerens funktionsniveau, og sikrer, at der hurtigt findes en løsning på eventuelle opståede udfordringer. I nogle tilfælde er der behov for at afprøve arbejdsevnen i flere forskellige forløb, hvilket vi naturligvis sørger for, hvis der er behov for dette.

Målgruppe

Mennesker der har varige begrænsninger, som umuliggør at de kan vende tilbage på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet, kan med fordel tilbydes et jobafklaringsforløb. Typisk kan der være tale om en enkeltstående lidelse eller komplekse lidelser med både fysiske og psykiske skavanker. Det er ikke ualmindeligt, at der følger en kompleks social situation med, som er med til at udfordre den enkelte. Det handler om at hjælpe denne udsatte borgergruppe med at finde en ny retning på arbejdsmarkedet med de skånebehov som er nødvendige, for at de kan finde en fast og varig tilknytning på arbejdsmarkedet. Men det

handler også om, at skabe motivation og lyst til igen at bidrage på et job. Med mange års erfaring fra jobafklaringer ved konsulenterne i Norgus, at det er nødvenligt at bringe motivationen og energien tilbage. Derfor er alle konsulenter uddannede i at skabe den motiverende samtale og støtter den enkelte i egen udvikling.

Builder Contractor with Wood
Stressed young man talking to psychologist at therapy

INDIVIDUELLE SAMTALER​

Borgerne får enkelte individuelle samtaler med den projektleder, som de er tilknyttet. I samtalerne arbejdes der med motivation, mestringsstrategier, psykoedukation, afklaring af realkompetencer, samt vejledning omkring job og uddannelse mv.

AKTIVITETSTILBUD​

Ydermere tilbydes i forløbet følgende aktiviteter:

  • Mindfulness i mindre grupper.
  • Yin yoga
  • gå-grupper

Som borgeren kan tilknyttes hvis det er relevant.

Kontakt

For yderligere information kontakt:

Projektleder Cathrine Gustafsson
Projektleder Hasse Norbye
Projektleder Ivan Raphael